APGŪSTI ZINĀŠANAS INTERNETĀ

talmaciba r1tv.lvLabākās vidusskolas Rīgā koncentrējas uz vienu uzdevumu, proti, sagatavot skolēnus mācībām Augstskolā. Mācoties neklātienē, mācību laikā jākārto arī visas obligātās pārbaudes, gluži kā parastās vidusskolās. Veiksmīgi nokārtojot pārbaudījumus skolēns saņem arī atestātu par vidējo izglītību. Tomēr mūsdienās, attīstoties saziņas kanāliem, mācības online ir kļuvušas daudz pieprasītākas nekā iepriekš. Tā kā vidusskolas izglītība ir ļoti nozīmīgs faktors turpmākajā jaunieša izglītošanās posmā, labas vidusskolas izvēle ir īpaši svarīga. Tā kā daudz pieprasītāks kļūst mūsdienīgs apmācību process, tālmācība ir tas, ko saviem bērniem izvēlas arvien vairāk vecāku . Vienīgā atšķirība –  šajā gadījumā skolotājs sazinās ar skolēniem tiešsaistē, bet tas nemazina mācību kvalitāti – skolēnam ir pat lielāka motivācija mācīties, jo arī pats mācību process ir aizraujošāks.

Uzsākot mācības skolēns saņem paroli mācību videi eSKOLA, kurā norisinās datu apmaiņa tiešsaistē. Sistēmā var iegūt visus mācību materiālus un jautājumus paškontrolei. Katram mācību priekšmetam ir ieplānots noteikts skaits konsultāciju klātienē, individuālas konsultācijas klātienē un individuālas konsultācijas neklātienē, kā arī pārbaudījumi, kas jānokārto pēc noteikta grafika, vai pēc individuāli izstrādāta mācību grafika piemēroti skolēnam ieteicamajam grafikam. Lielākā tālmācības izglītības priekšrocība ir izdevība pašam regulēt zināšanu iegūšanas procesu. Rīgas 1. Tālmācības vidusskola apmācību procesā organizē skolēniem video lekcijas, kuras var noskatīties atkārtoti, izlasīt pasniedzēja paskaidrojumus vai aprunāties ar skolotāju klātienē, ierodoties skolā uz konsultāciju.

Neviens nenoliegs, ka šajās dienās mācības tiešsaistē ir parocīgs un moderns mācību veids, kā arī neatsverams zināšanu gūšanu avots. Skolēnam tas nozīmē mobilāku mācību procesu, jo viņš pats var brīvi izvēlēties mācību laiku. Arī pasniedzēju un skolas attieksme pret skolēniem ir daudz cilvēcīgāka, proti, ar mūsdienīgu domu gājienu – pieņemot ikvienu skolēnu kā individuālu personību.

Tālmācības vidusskola garantē, ka skolēns var kontaktēties ar skolotāju konsultācijās internetā vai čatā, forumā un Skype. Uz vietas iespējams jautāt padomus arī pārējiem virtuālajiem klasesbiedriem. Šādi iegūta izglītība ļauj apgūt ne vien svarīgākās zināšanas, bet iemāca organizēt savu laiku un orientēties interneta vidē.

This entry was posted in Skolas.

Leave a Reply