Valsts atbalsts lauksaimniekiem

valsts atbalstsHipotēku bankas realizētais valsts atbalsts lauksaimniekiem paredz divas attīstības programmas, kuru ietvaros tiek piešķirts finansējums apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, kā arī zemes iegādei. Tāpat lauksaimniecības produktu ražotāji un to kooperatīvās sabiedrības var iegūt aizdevumu arī citu programmu ietvaros, kas ir paredzētas gan apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, gan investīciju veikšanai.

Valsts atbalsts lauksaimniekiem ir pieejams trīs attīstības programmu ietvaros:

  • Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem;
  • Zemes iegādes kreditēšanas programma;
  • MVU izaugsmes aizdevums.

Programmas Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem mērķis ir atbalstīt lauksaimniekus un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Šīs programmas ietvaros finansējumu var saņemt Latvijas Republikā reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrības, kā arī augļu un dārzeņu ražotāju grupas.

Maksimālā aizdevuma summa, ko var saņemt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, ir līdz pat 2 000 000 latu, pārējie lauksaimnieki var saņemt kredītu, kura apmērs ir no 5000 līdz 700 000 latiem. Aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz diviem gadiem un gada procentu likme ir no četriem procentiem, ja aizdevums izsniegts latos. Eiro aizdevumiem procentu likmes apmērs ir no sešiem procentiem.

Zemes iegādes kreditēšanas programma paredz, ka valsts atbalsts tiek nodrošināts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei. Programma paredz arī uz zemes esošo būvju iegādi, ja vien to vērtība nepārsniedz 30 procentus no zemes kadastrālās vērtības. Viens saimnieciskās darbības veicējs var saņemt vairākus aizdevumus, ja vien to kopējā summa nepārsniedz 300 000 latu. Aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 20 gadiem.

Tāpat valsts atbalsts lauksaimniekiem ir pieejamas MVU izaugsmes aizdevuma ietvaros. Šis kredīts ir paredzēts gan investīcijām, gan apgrozāmajiem līdzekļiem. Maksimālais aizdevuma apmērs lauksaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām var būt līdz pat 2 200 000 latu. Aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 10 gadiem investīciju aizdevumiem un līdz 10 gadiem kredītiem, kas paredzēti apgrozāmajiem līdzekļiem.

Hipotēku bankā ir pieejams valsts atbalsts ne tikai lauksaimniekiem, bet arī uzņēmumiem, kas darbojas citās nozarēs.

Leave a Reply